Download PDF

Arbetslivserfarenhet

Jan 2015Present

AC Risk Analytics - Start-up, Stockholm, Sverige

Konsult/Egenföretagare

-Utveckling av metoder och modeller för landriskanalys

-Skriva kundanpassade landriskanalyser och rapporter

Aug 2009Apr 2014

Moody's Investors Service, London, Storbritannien

Sovereign Rating Analyst

-Fungerade som stöd till lead analyst i ratingprocessen gällande datainsamling, skapande och uppdaterande av databaser, sammanställande av dokument och handlingar inför ratingkommittéerna, deltog i ratingbesök samt var tillgänglig för att svara på investerares frågor

-Utarbetade av kreditanalyser, tematiska rapporter samt presentationer till kunder och konferenser

-Utvecklade och formgav den ratingmodell som utgör Moody’s reviderade sovereign metod samt deltog i den analytiska diskussionen angående metoden för att värdera utvecklingsbanker

-Initiativtagare till utvecklandet av modeller för att standardisera vissa riskbedömningar i ratingprocessen som exempelvis en Peer Comparison tool för systematiserandet av peer selection

Aug 2007Sep 2008

Standard & Poor's Rating Services, London, Storbritannien

Praktikant

-Utvecklade en landriskmodell (som utfärdar Country Risk scores & Rating benchmarks) för intern användning med avsikten att inom företaget nå överensstämmelse och transparens i värdering av landrisk

-Assisterade Government-related entities (GRE) Criteria -ledaren i granskandet av kriterier och metodologi genom att analysera GRE databas, föreslog och provade ut nya alternativ

-Redigerade en Weekly Chart Pack, för intern användning, vars funktion var att övervaka marknadsindex relevanta för analyserna gjorda av Sovereign-teamet

Sep 2006Aug 2007

MediCapital Bank plc, London, Storbritannien

Junior Financial Analyst

-Skapade en databas innehållande de största afrikanska företagen i 26 länder på den afrikanska kontinenten, såväl makro- som mikro-ekonomiska data innefattades för att möjliggöra värdering av landrisk samt för att kunna uppskatta potentiella affärsmöjligheter

-Medförfattare i utredningen The Banking sector in the two CFA Franc Zone , som skrevs i syfte att förstå branschen och för att utveckla en kommersiell strategi för potentiella afrikanska banker

-Due diligence och financial modelling av Structured Finance projects

Utbildning

2014

Stockholms Universitet, Stockholm, Sverige

Behörighetsgivande kurs i svenska för akademiska studier

Svenska som främmande språk: behörighetsgivande kurs i svenska för studier på universitet och högskolor i Sverige. Kursen utgjordes av två delkurser: 1/ Förberedande kurs; 2/ Behörighetsgivande kurs i svenska

20042009

HEC Paris Business School, Paris, Frankrike

M.Sc. in Management, with specialisation in Finance

Masterprogrammet i finans, som utgör programmet HEC Grande École  Kandidatexamen i Business & Management 2005

20052006

Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm, Sverige

Utbytesstudier

Utbytesstudier 30hp (Corporate Finance / Market Systems / Information Management / Planning-Developing a venture)

20012004

IPESUP, Paris, Frankrike

Förberedande kurs till inträdesprov vid Grandes Écoles

19992001

Lycée Saint Joseph, Carpentras, France

Baccalauréat ES

Gymnasieexamen från ekonomprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning

Akademiska meriter

2009                             FBF Prize for Best Master’s Thesis in Corporate Finance & Banking

                                       Masteruppsats          Are Credit Rating Agencies Predictable?

Fritidsintressen och Övrigt

Fritidsintressen: resor, antropologisk läsning, konst, arkitektur och design

Sport: tennis, gym, skidåkning