Download PDF

Education

Oct 19831990

VII степен

Maшински факултет Краљево, Универзитет Београд
Sep 1979Jun 1983

Гимназија

Work experience

Sep 2000Present

Наставник машинске групе предмета

Машинска техничка школа „14 Октобар“ Краљево
Oct 1990Sep 2000

Самостални конструктор у бироу за развој

Кочна пнеуматика „Прва Петолетка Трстеник“

Skills

Награде и признања
На такмичењу "Енергију штедим ја више вредим" треће место у категорији средњих школа, ментор ученицима, ЕГШ „Никола Тесла“ Јагодина, јун 2014. На такмичењу "Играј безбедно", Министарство спољне трговине и унутрашње и телекомуникација и Цермес (CERMES), друго место у категорији презентација, треће место у категорији игрица као ментор ученицима и прво место у категорији ризнице као наставник.http://igrajbezbedno.org/ Друга награда на конкурсу „Блог за безбедан интернет“, Удружење професора информатике из Новог Сада, 2013. ментор ученицима http://internetbezbednost.weebly.com/
Информатичке и дигиталне вештине
Оперативни систем Виндоус(Windows) Рад у свим Мајкрософтовим Офис-понудама (Office) Рачунарска графика : Ауто кед (Auto CAD),  Солид еџ(SolidEdge) Програм за веб-дизајн: Вордпрес (Wordpress) Рад у веб 2.0 алатима   Он-лајн дидактички материјали (за ученике и наставнике) Дан по дан - школски календар сећања Веб-алатница - техничка упутства о различитим веб 2.0 Вебциклопедија – каталог веб 2.0 алата примењивих у образовању Уредник странице Машинство на сајту Клик до знања Блог са наставним материјалом за област толеранција у машимству Блог са наставним материјалом за компјутерску графику Блог са наставним материјалом за тему холокауст

Портфолио

Звање

 • Наставник машинске групе предмета
 •  Дипломинари машински инжењер

Стручно усавршавање

 • Визуелно програмирање и примена - Програмирање rобота, Политехничка школа Крагујевац, електронски семинар, 09.12.2013. - 02.02.2014. 24 сата
 • Настава у облаку, Образовно креативни центар,Бор, електронски семинар,15.10—10.11.2013, 24 сата.
 • Добра припрема за час – успешан час(426/2012/2013), Образовно креативни центар,Бор, електронски семинар, 05.12—7.12.2012. 24 сата.
 • Школска бежична рачунарска мрежа, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, електронски семинар, (287/2012/2013), 15.10-22.12.2012, бр.уверења 01/04-224/14-151 - 17 сати.
 • Комуникација-интеракција- акција, конференција, Друштво школских библиотекара Србије, Бр. уверења II-1-079-2012, 1 сат. http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S0222012
 • Комуникација и интеракција у савременој школи. Друштво школских библиотекара Србије, електронски семинар, 033/2011/2012,изборни, 26.03-19.05.2012. бр уверења19/2012, 20 сати
 • Дигиш-сајт за електронско учеање на платформи Сакаи, Универзитет Метрополитан у Београду, (482/2011/2012), изборни, 17.03.2012. бр. Уверења 2-2-00136, 8 сати.
 • Креирање и одржавање школске серверске инфраструктуре, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, електронски семинар,  (097/2011/2012), обавезни, 17.10-11.12.2011. бр. уверења01/04-215/11-074, 24сати
 • Блог, твитер и фејсбук у настави”, удружење средњих школа,,Доситеј”, електронски семинар, (468/2011/2012), изборни,07.11.-29.11.2011. бр.уверења 1211/2011, 24 сата.
 • Е-комуникација и е-сарадња у оквиру е-система за подршку настави у школским процесима, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, електронски семинар, (78/2010/2011), обавезни, 21.03.-25.05.2011. бр. уверења 01/05-133/11-004, 20 сати
 • Матерњи језик и лингвистичка екологија, ОШ „ Свети Сава“ Бачка Паланка (013/2010/2011), изборни, 25-26.12.2010. бр. уверења215/2010,  15 сати
 • Тестови знања у функцији оцењивања ученика, Универзитет у Крагујевцу Учитењски факултет у Ужицу,  (589/ 2009/2010), обавезни, 04-05.01.2010. бр уверења100, 16 сати
 • Ни црно ни бело, Цип-центар за интеркултуралну педагогију Београд, (823/2009/2010), изборни, 26-28.02.2010. бр уверења112/10, 18 сати
 • Електронска школа за почетнике, Шеста београдска гимназија Београд, електронски семинар , (81/2010/2011), обавезни, 23.10.-04.03.2010. бр. уверења504/54, 24сата
 • Администрација система, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу, електронски семинар ,  (130/2009/2010), обавезни, 09.11-14.012.2009. бр.уверења 01/04-010/10-037,  20 сати
 • Менаџмент у образовању, како управљати новом школом 1, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд и Факултет организационих наука Универзитет Београд, електронски семинар, (181/2009), обавезни,  13.07-13,09. 2009 бр. Уверења 3748,  24 сата
 • Социјални софтвер у настави, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу,(088/2008/2009), изборни, 16.02.-05.04.2009. бр.уверења  01/04-120/09-023, 16 сати
 • Школско оцењивање у основним и средњим школама, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд, (433/2008/2009), 31.01-01.02.2009. бр.уверења 01-300-06, 12 сати
 •  Одржавање рачунарских мрежа, Мајкрософт, Електронски факултет у Нишу,етронски семинар,  (087/2008), обавезни, 03.11-19.12. 2008. Бр.уверења 01/04-002/09-063, 16 сати.
 • Пројект метода и проблемска настава подржана са информационо-комуникационим технологијама, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад(306/2007/2008), 14-15. 05.2008. бр.уверења 142-ППИКТ-306/(2007- 16сати
 • Активно орјентисана настава- основи2,  министарство просвете и немачка организација за техничку сарадњу и подршку GTZ, Београд, Београд, 17-21. 05. 2004.. 40 сати
 • Активно орјентисана настава- основи 1, министарство просвете и немачка организација за техничку сарадњу и подршку GTZ, Београд 16-19. 09. 2004. 28сати

Обуке у раду са одраслима

 • Обука незапослених хендикепираних лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel), Павер поини(Power Paint).Национална служба за запошљавање - Краљево -  Србија (фебруар 2014. - март 2014.)
 • Обука незапослених хендикепираних лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel), Павер поини(Power Paint).Национална служба за запошљавање - Краљево -  Србија (фебруар 2013. - март 2013.)
 • Специјалистичка обука незапослених лица за рад у програмском пакету Ауто кед (AutoCAD). Национална служба за запошљавање - Краљево - Србија (јануар 2011. -март 2011.)
 • Обука незапослених лица са завода за запошљавање за рад на рачунарима: Виндоус(Windows), Ворд (Word), Ексел (Excel).Национална служба за запошљавање - Краљево – Србија (јануар 2002 - април 2002.)

Библиографија радова

 • Ни црно ни бело, рад у бази радова Сазнали на семинару и применили у пракси Завода за унапређење образовања и васпитања 2013, аутор
 • Погоди ко сам (идентитет),Креативна школа,база знања 2013.„ Креативна школа“,Завод за унапређење образовања и васпитања, www.kreativna skola.rs, коаутор
 • Кршење људских права, база знања 2013.„ Креативна школа“. Завод за унапређење образовања и васпитања, www.kreativna skola.rs
 • Комуникација и интеракција у савременој школи ,објављен рад у бази радова Сазнали на семинару и применили у пракси завода за унапређење образовања и васпитања 2012. http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/saznali2012.html
 • Објављен рад у бази знања Креативна школа Завода за унапређење образовања и васпитања 20011/20112. http://www.kreativnaskola.rs/
 • Матерњи језик и лингвистичка екологија, објављен рад у бази радова Сазнали на семинару и применили у пракси авода за унапређење образовања и васпитања 2011
 • http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/aktuelno%202012%2003%2030.html

Учешће у програмима стр. усавршавања

 • Вебциклопедија 1, Онлајн стручни скуп - летња школа, електронски, 21. март - 23. април, реализатор.
 • Конференција «Комуникација-интеракција- акција“,„Пројекат без краја – Дан по дан, школски календар сећања“http://checkthis.com/programkia, 8.12.2012. излагач

 • Акредитовани, Електронска школа за почетнике,  школска 2010/2011, модератор.

Други облици стручног усавршавања

 • Аустралијски образовни систем: институције, реформе, евалуацијa,онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, интернет,25.октобар 2012. https://www.bigmarker.com/club_130/room35
 • Онлајн заједница учења – Друштвено, когнитивно и наставно присуство (Eng. Community of Inquiry – Social, Cognitive and Teaching Presence)–онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, интернет,29.март 2013. учесник, https://www.bigmarker.com/club_130
 • Алати за веб-конференције ,онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,Интернет 27.фебруар 2013. учесник, 2013.https://www.bigmarker.com/club_130
 • Пројекат Интернест - више од медијске писмености,онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,Интернет 31.јануар 2013. учесник, 2013.https://www.bigmarker.com/club_130
 • Три алата за интерактивне дигиталне приче, онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара,интернет 27.децембар 2012. учесник, .https://www.bigmarker.com/club_130
 • Есеј и студија случаја, онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, интернет 19.новембар 2012. модератор https://www.bigmarker.com/club_130
 • Веб- алати за управљањем пројектима, онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, интернет 25.октобар 2012. учесник, 2012.https://www.bigmarker.com/club_130
 • Одјеци онлајн-конференције Larining 2.0, Стручни скуп – онлајн-предавање, Клуб љубитеља финих вебинара, интернет 27.септембар 2012. учесник https://www.bigmarker.com/club_130
 • Радионица визије (Visionary Workshop) – стручни скуп о научним ресурсима у образовању,у оквиру треће међународне конференције електронско учење ( eLearning 2012), Универзитету Метрополитан у Београду,28.09.2012.
 • Курс у оквиру друштвене и образовне мреже СОФИА (SOPHIA, http://www.sophia.org/) преокренутe учионица (flipped classroom). Капела универзитета (Capella University)САД, електронса обука, Август 2012.
 • Учесник он-лајн конференције Едмондо (EdmodoCon 2012), Edmodo Team, 8 сати
 • У сусрет дигиталној писмености, 13.5 – 11.6.2012.Диго група Дигитални сусрет, Друштво школ. библиотекара РС, уредништво Вебциклопедије, 12 сати.
 • Писање радне биографије, веб-алати за си-ви и ефектно представљање на мрежи, 26.2 – 19.3. 2012.Едмодо-заједница, група Си-ви, Друштво школ. библиотекара РС, уредништво Вебциклопедиј
 • Водитељ у интеркултуралној размени младих у Дечијем селу Песталоци у Трогену, Швајцарска. 3-21. 02. 2012год.
 • Курс „Практични аспекти Електронског учења“,Електронски семинар,Електронски факултет у Нишу, Пројекат „ Примена ИКТ  у целоживотном учењу и самозапошљавању“ финансираном од стране управе за дигиталну агенду републике Сррбије, Електронски семинар,19.12.2011-15.01. 2011. Бр уверења 05/04-002/12-071
 • Курс „Примена ИКТ у самозапошљавању“,Електронски семинар,  Електронски факултет у Нишу, Пројекат „ Примена ИКТ  у целоживотном учењу и самозапошљавању“ финансираном од стране управе за дигиталну агенду републике Србије, Електронски семинар, 19.12.2011-15.01.2012.. Бр уверења 05/04-002/12-070
 • Водитељ у кампу младих на Власини у организацији Министарства просвете и невладине организација Јзас, 2001.

Created withVisualCV