Download PDF

Taakgericht, to-the-point, toegankelijk, enthousiast, leergierig, betrouwbaar, direct, doortastend, duidelijk, doelgericht, ambitieus en creatief.

Werkervaring

2015Present

Casemanager

Kwartier Zorg & Welzijn

Voor de gemeentes Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde neem ik de taak als casemanager in, in een taskforce gericht op de herindicaties van de jeugdhulp van 2016.  De beoordeling van aanvragen staat centraal, daarnaast verzorg ik samen met de administratief medewerkers de informatievoorziening richting de ouders en de zorgaanbieders.

2015Present

Zelfstandige ondernemer

SKvdK | Orthopedagoog

In mijn werk staat het kind centraal, in combinatie met zijn omgeving. Ik lever maatwerk door te kijken naar de kwaliteiten en interesses van het kind en zijn omgeving. Door zijn eigen kwaliteiten naar boven te brengen probeer ik te zorgen voor positieve ervaringen en veranderingen, waardoor het vertrouwen in het eigen kunnen toeneemt. 

20152015

Ondersteuning onderwijs

OBS Beijumkorf

Ondersteuning en begeleiding van leerlingen uit groep 6 met een leesachterstand. Daarnaast ondersteuning van de leerkracht bij extra begeleiding of instructie die leerlingen nodig hebben.

20152015

Dyslexiecoach

Eemsdeltacollege

Onderzoeken bij leerlingen waarbij een vermoeden van dyslexie bestaat. Informeren en begeleiden van leerlingen met dyslexie. Onder andere door het laten kennismaken met verschillende hulpmiddelen en het helpen bij problemen o.g.v. dyslexie.

Daarnaast begeleiding van leerlingen met leerproblemen op verschillende gebieden en ondersteuning van docenten.

20142015

Stagiaire orthopedagogiek

Eemsdeltacollege

Opzet dyslexiebegeleiding en dyslexiebeleidsplan. Individuele en groepsbegeleiding van leerlingen tussen de 12 en 18 jaar met verschillende leer- en onderwijsproblemen, o.a. rekenproblemen, wiskundeproblemen, dyslexie en problemen met studieaanpak. Contact met ouders, leerlingen en docenten over de voortgang.

20142014

Observatie en begeleiding

Molendrift B.V.

Observeren en begeleiden van een 7-jarige jongen met concentratieproblemen, problemen met zijn impulsbeheersing en met zijn taakaanpak. Het voorkomen van vervreemding van school en het toewerken naar een teruggang naar school.

20122013

Begeleiding

PGB

Begeleiding van twee zusjes van 3 en 7 jaar oud, gediagnosticeerd met respectievelijk ODD en PDD-NOS. Speerpunten van de begeleiding waren het creëren van structuur, het reguleren van agressie en concentratieverbetering. 

Opleiding

20092015

Master of Science (MSc), Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Rijksuniversiteit Groningen

Onderwerpen rondom: opvoeding, vorming, onderwijs, leren en ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde zijn toegepaste wetenschappen.

20022009

VWO

Rölingcollege Belcampo

Profiel Economie en Maatschappij

Vrijwilligerswerk

2015Present

Coach

Coach4you

Als coach geef ik gedurende een jaar lang één leerling uit de brugklas extra ondersteuning en begeleiding bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De hulp bestaat uit gesprekken met de leerling, planningen maken, huiswerkondersteuning maar indien nodig ook het versterken en begeleiden van het contact tussen de ouders en de school.

2006Present

(Team)leider

Scoutinggroep De Voerman

Leiden van opkomsten (bijeenkomsten), activiteiten en kampen voor een groep kinderen van 7 tot en met 11 jaar oud. Sinds 2011 actief als teamleider waarmee het aansturen van de overige leidinggevenden en contact onderhouden met de ouders van jeugdleden belangrijke taken zijn geworden.


Naast het aansturen van mijn team ben ik sinds 2013 ook actief als voorzitter van de groepsraad, draag ik sinds 2006 zorg voor de drie maandelijkse nieuwsbrief en leid ik verschillende projecten zoals de Samenloop voor Hoop Groningen in 2016.

Talen

Nederlands

Moedertaal

Engels

Zowel mondeling als schriftelijk goed