Download PDF

.

Předsedkyně o.s.  PARADOX, dramaturg multikulturního klubu Cross,  fundraiser klubu Cross a galerie Berlínskej model, členka Peace Research Center Prague FSV UK

PUBLIKACE

Mezi dvěma Kimy, Nakladatelství Lidové noviny, 2017

DPRK's Propaganda: its Function, Methods and Development, Beth-Or, Kolín, 2014

ocenění

2014

The Guardian - 25 of the best clubs in Europe - Crossclub

work history

CROSSCLUB

DRAMATURG, PR MANAGER, fundraiser
2007doposud

- dramaturgie multikulturního centra CROSSCLUB

- produkce multikulturního centra CROSSCLUB

- vytváření PR strategie

- fundrasing

Nina Špitálníková je v současné době odpovědná za program klubu Cross, jeho marketingovou strategii, provoz a vyhledávání talentů. Jako předsedkyně o.s.Paradox je také zapojena do mnohých sociálních programů snažících se integrovat umění do každodenního života.

 

woman on a mission

manažer projektu
2017doposud

Iniciátorka a manažerka mezinárodního projektu Woman on mission, který upozorňuje na znevýhodnění žen v hudebním průmyslu. V rámci tohoto projektu vznikla hudební kompilace, kterou produkovalo britské uskupení Vibronics ve spolupráci s ženskými vokalistkmi z celého světa. V rámci projektu Woman on a Mission vzniklo I spousty rozhovorů s předními ženskými zpěvačkami (Nneka, Nattali RIze, Saralene, Sara Lugo, Nanci Correia a další).

 

o.s.PARADOX

předseda
2007Present

- propojování umělců, podpora jejich spolupráce, sdílení zkušeností a inspirace

- fundraising

Předsedkyně spolku o.s. Paradox j, jehož hlavním cílem je vytvářet alternativní kulturu v Praze, podněcovat strategický přístup ke kultuře, podporovat a propojovat umělce, kulturní a akademické pracovníky napříč obory, posilovat jejich profesní růst na národní i mezinárodní scéně a spolupracovat s předními kulturními institucemi a subjekty na národní i mezinárodní úrovni s cílem zajistit co největší dopad našich aktivit. V současné době je činnost o.s. Paradox odbornou i laickou veřejností vnímáno jako spoluurčující v rámci českého alternativního kulturního dění.

BERLIN MODEL GALLERY

fundraiser
Jan 20142017

- fundraising

vzdělání

UNIVERZITA KARLOVA FHS

SOUDOBÉ DĚJINY - ORÁLNÍ HISTORIE
2018DOPOSUD

Magisterské studium

Diplomová práce: Únik z každodenní disciplinace Severokorejců

Univerzita Karlova FFUK

Koreanistika
20082017

KOREANISTIKA - magisterské studia

Thesis: Death of DPRK Leaders: discourse and formation of tradition

Thesis: DPRK's Propaganda: its Function, Methods and Development

KIM IL-SONG UNIVERSITY

pyongyang - north korea
Aug 2012Sep 2012

Koreanistika

KIM IL-SONG UNIVERSITY

PYONGYANG - NORTH KOREA
Aug 2011Sep 2011

Koreanistika

SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY

Soul, South Korea
Feb 2011Jul 2011

Koreanistika

Portfolio

DOVEDNOSTI

- leadership, fundraising, event production, management

- korejský jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk

- přední odborník na Korejskou lidově demokratickou republiku